Kamila Kocańda

radca prawny

Doktor nauk prawnych. Partner w Kancelarii Kocańda Kowalska Marek i Partnerzy. Redaktor działu „Kardiologia i prawo” w czasopiśmie branżowym Folia Cardiologica. Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółki MEDUNIV Sp. z o.o. utworzonej przez UJK w Kielcach celem łączenia nauki z praktyką w medycynie. Przedstawiciel ustawowy stowarzyszenia Kardiochirurgia świętokrzyska.
[Więcej >>>]

Bartłomiej Marek

radca prawny

Partner w Kancelarii Kocańda Kowalska Marek i Partnerzy. Ekspert z zakresu prawnych aspektów udzielania świadczeń zdrowotnych. Wieloletni współpracownik największych zakładów opieki zdrowotnej w województwie świętokrzyskim.
[Więcej >>>]

W czym możemy Ci pomóc?

Finansowanie świadczeń zdrowotnych – wyrok TK

Kamila Kocańda14 grudnia 2019Komentarze (0)

20 listopada tego roku Trybunał Konstytucyjny orzekł, że zobowiązanie jednostki samorządu terytorialnego do pokrycia straty netto, która jest ekonomicznym skutkiem stosowania przepisów powszechnie obowiązujących, wywołujących obligatoryjne skutki finansowe w zakresie kosztów świadczeń zdrowotnych – bez zapewnienia adekwatnego finansowania, jest niezgodne z Konstytucją (Postanowienie z dnia 20 listopada 2019 r., Sygn. akt K 2/18).

Ta dosyć skomplikowana sentencja tego orzeczenia Trybunału kryje w sobie istotny wniosek: za opiekę zdrowotną finansowo powinno odpowiadać Państwo.

Jednostki samorządu terytorialnego, przy okazji reformy ustrojowej, „dostały” do prowadzenia także liczne szpitale. Od początku wiązało się to z dodatkowym obciążeniem finansowym. Jednak rozwiązanie legislacyjne, które przewidywały konieczność pokrywania straty netto szpitali, w istocie przerzucały na JST ciężar finansowania świadczeń zdrowotnych gwarantowanych w ramach powszechnego modelu ubezpieczeniowego.

Konstytucja zapewnia każdemu prawo do ochrony zdrowia. Zakres tego prawa precyzuje ustawa, która może przewidywać reglamentowanie tych świadczeń z uwagi na ograniczenia finansowe. Nie oznacza to jednak, że państwo może odżegnać się od konieczności ich finansowania, przerzucając ciężar z tym związany na samorządy.

Żadne dotychczasowe rozwiązania legislacyjne, zarówno o przekształcaniu publicznych zakładów opieki zdrowotnej w spółki jak i te, które 20 listopada zakwestionował Trybunał, nie eliminują problemów służby zdrowia. To wymusza poszukiwanie optymalnego rozwiązania, które z pewnością musi wiązać się z trudnymi i kosztownymi decyzjami o wymiarze systemowym.

Trzymam kciuki za ochronę zdrowia, życząc jej, by nasz kraj był dla niej bardziej rehabilitacją niż hospicjum.

***

Poczytaj więcej:

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszamy Cię do kontaktu:

tel.: +48 882 736 709e-mail: kamilakocanda@kancelariaprawnakkm.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radców Prawnych KOCAŃDA KOWALSKA MAREK I PARTNERZY Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radców Prawnych KOCAŃDA KOWALSKA MAREK I PARTNERZY z siedzibą w Kielcach.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem kamilakocanda@kancelariaprawnakkm.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: