Kamila Kocańda

radca prawny

Doktor nauk prawnych. Partner w Kancelarii Kocańda Kowalska Marek i Partnerzy. Redaktor działu „Kardiologia i prawo” w czasopiśmie branżowym Folia Cardiologica. Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółki MEDUNIV Sp. z o.o. utworzonej przez UJK w Kielcach celem łączenia nauki z praktyką w medycynie. Przedstawiciel ustawowy stowarzyszenia Kardiochirurgia świętokrzyska.
[Więcej >>>]

Bartłomiej Marek

radca prawny

Partner w Kancelarii Kocańda Kowalska Marek i Partnerzy. Ekspert z zakresu prawnych aspektów udzielania świadczeń zdrowotnych. Wieloletni współpracownik największych zakładów opieki zdrowotnej w województwie świętokrzyskim.
[Więcej >>>]

W czym możemy Ci pomóc?

Problemy spzoz-ów

Wydaje się, że udzielając pacjentowi świadczeń zdrowotnych w obecnym czasie, musimy poinformować go o dodatkowym związanym z tym ryzyku. Poniżej przedstawiam propozycję formularza świadomej zgody pacjenta na udzielenie świadczenia zdrowotnego w stanie epidemii. *** ZGODA PACJENTA NA ŚWIADCZENIE OPIEKI ZDROWOTNEJ W STANIE EPIDEMII SARS-COV-2   Dane pacjenta:         ……………………………….. (imię i nazwisko) ……………………………….. (dana identyfikująca) Oddział / poradnia / […]

Komu może zabraknąć personelu? Czy personel medyczny na tym straci? Jak w praktyce będzie egzekwowany? Na te i kilka innych pytań staram się odpowiedzieć w poniższej rozmowie w podcaście Koronawirus i biznes, omawiając załażenia projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardów w zakresie ograniczeń przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom innym niż z podejrzeniem lub […]

Dziurawy koszyk świadczeń

Kamila Kocańda11 lutego 2020Komentarze (0)

Dziurawy koszyk świadczeń gwarantowanych Początkowo świadczenia zdrowotne, które osobom uprawnionym gwarantuje państwo, były dostępne w szerokim zakresie, bo tzw. koszyk świadczeń skonstruowany był od strony negatywnej – świadczeniobiorcom należało się wszystko, co nie było enumeratywnie wyłączone. Następnie stworzono koszyk pozytywny, ex definitione ograniczając zakres należnych świadczeń, gdyż od tej pory uprawnionym do procedur medycznych gwarantowanych […]

20 listopada tego roku Trybunał Konstytucyjny orzekł, że zobowiązanie jednostki samorządu terytorialnego do pokrycia straty netto, która jest ekonomicznym skutkiem stosowania przepisów powszechnie obowiązujących, wywołujących obligatoryjne skutki finansowe w zakresie kosztów świadczeń zdrowotnych – bez zapewnienia adekwatnego finansowania, jest niezgodne z Konstytucją (Postanowienie z dnia 20 listopada 2019 r., Sygn. akt K 2/18). Ta dosyć skomplikowana […]

Od 1 stycznia 2020 roku placówki medyczne zobowiązane będą wprowadzić nowy standard w rachunku kosztów. Założenia dotyczące standardu rachunku kosztów mają za zadanie ujednolicenie sposobu identyfikowania, gromadzenia, przetwarzania, prezentowania i interpretowania informacji o kosztach świadczeń opieki. Aktualnie obowiązujące rozporządzenie Ministra Zdrowia z 8 lipca 2015 r. w sprawie zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców […]