Kamila Kocańda

radca prawny

Doktor nauk prawnych. Partner w Kancelarii Kocańda Kowalska Marek i Partnerzy. Redaktor działu „Kardiologia i prawo” w czasopiśmie branżowym Folia Cardiologica. Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółki MEDUNIV Sp. z o.o. utworzonej przez UJK w Kielcach celem łączenia nauki z praktyką w medycynie. Przedstawiciel ustawowy stowarzyszenia Kardiochirurgia świętokrzyska.
[Więcej >>>]

Bartłomiej Marek

radca prawny

Partner w Kancelarii Kocańda Kowalska Marek i Partnerzy. Ekspert z zakresu prawnych aspektów udzielania świadczeń zdrowotnych. Wieloletni współpracownik największych zakładów opieki zdrowotnej w województwie świętokrzyskim.
[Więcej >>>]

W czym możemy Ci pomóc?

Sierpień 2020

16 lipca 2020 r. została wydana ustawa o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1291), która wprowadziła szereg bardzo istotnych zmian w obowiązujących przepisach ustawy zawodowej lekarskiej. Poniżej zapoznasz się z najważniejszymi z nich. Zredefiniowany kategorię kształcenia ustawicznego, dodając art. 3 ust. 1b, który stanowi, iż […]

Na początku obowiązywania stanu epidemii w jednym z wpisów wskazywałam na obowiązujące na wypadek nieprzestrzegania reżimu sanitarnego oraz wynikających z niego nakazów i zakazów. Wkrótce po wybuchu epidemii istotnie zmieniono przepisy, zaostrzając obowiązujące sankcje. Warto pamiętać o ich obowiązywaniu. Należy wskazać tu, w szczególności, na następujące regulacje. *** Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. […]