Kamila Kocańda

radca prawny

Doktor nauk prawnych. Partner w Kancelarii Kocańda Kowalska Marek i Partnerzy. Redaktor działu „Kardiologia i prawo” w czasopiśmie branżowym Folia Cardiologica. Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółki MEDUNIV Sp. z o.o. utworzonej przez UJK w Kielcach celem łączenia nauki z praktyką w medycynie. Przedstawiciel ustawowy stowarzyszenia Kardiochirurgia świętokrzyska.
[Więcej >>>]

Bartłomiej Marek

radca prawny

Partner w Kancelarii Kocańda Kowalska Marek i Partnerzy. Ekspert z zakresu prawnych aspektów udzielania świadczeń zdrowotnych. Wieloletni współpracownik największych zakładów opieki zdrowotnej w województwie świętokrzyskim.
[Więcej >>>]

W czym możemy Ci pomóc?

Listopad 2019

W koszyku świadczeń gwarantowanych nie ma wszystkich dostępnych w ramach aktualnej wiedzy medycznej procedur medycznych czy produktów leczniczych. Dostępność zasobów w systemie ochrony zdrowia jest determinowana także w wymiarze ekonomicznym. Trudne do zrozumienia jest wszakże, że w psychiatrii dziecięcej hospitalizacja pacjenta może być rozliczona z płatnikiem tylko wobec tych pacjentów, którzy objęci są obowiązkiem szkolnym […]